Filosofi

«Vi vil forme et sted – ikke bare tegne et hus«.

 

Lukk

For oss som arkitekter er det begrensende å se på byggeoppgaven kun som formingen av et objekt. Samspillet mellom bygningen og landskapet, i vid forstand, må være hovedfokus og det som gir kvaliteter utover de rent teknisk eller funksjonelt baserte. Bygningene våre skal gi rom for opplevelse og variasjon – ikke passiv betrakting. Gjennom prosessen med våre kunder ønsker vi å skape

bygg og bygningsmiljø som formidler en historie og har en tilstedeværelse som bidrar til formingen av et sted.

Det er ikke nødvendigvis bygningen alene og i seg selv som er interessant – men hvordan den samtaler med omgivelsene rundt seg. Kontoret har fokus på en direkte og personlig kontakt med våre oppdragsgivere. Kunden har ofte vel så stor betydning for sluttresultatet som arkitekten.

Vi er avhengige av engasjerte kunder som føler en forpliktelse ved byggeoppgaven for å få til særpregede og kvalitative bygningsmiljø.

I løpet av årene har vi opparbeidet et nært forhold til mange av våre oppdragsgivere og samarbeidspartnere. Dette forholdet er tuftet på gjensidig engasjement, tilstedeværelse og profesjonalitet. Vi ser fram til å utvikle dette videre.

Lukk

For oss som arkitekter er det begrensende å se på byggeoppgaven kun som formingen av et objekt. Samspillet mellom bygningen og landskapet, i vid forstand, må være hovedfokus og det som gir kvaliteter utover de rent teknisk eller funksjonelt baserte. Bygningene våre skal gi rom for opplevelse og variasjon – ikke passiv betrakting. Gjennom prosessen med våre kunder ønsker vi å skape

bygg og bygningsmiljø som formidler en historie og har en tilstedeværelse som bidrar til formingen av et sted.

Det er ikke nødvendigvis bygningen alene og i seg selv som er interessant – men hvordan den samtaler med omgivelsene rundt seg. Kontoret har fokus på en direkte og personlig kontakt med våre oppdragsgivere. Kunden har ofte vel så stor betydning for sluttresultatet som arkitekten.

Vi er avhengige av engasjerte kunder som føler en forpliktelse ved byggeoppgaven for å få til særpregede og kvalitative bygningsmiljø.

I løpet av årene har vi opparbeidet et nært forhold til mange av våre oppdragsgivere og samarbeidspartnere. Dette forholdet er tuftet på gjensidig engasjement, tilstedeværelse og profesjonalitet. Vi ser fram til å utvikle dette videre.

Les mer »

Filosofi

«Vi vil forme et sted – ikke bare tegne et hus«.

 

Les mer »