Lukk

Prosjektet ligger i Hamnevegen nær Fitjar sentrum og omfatter til sammen 15 leiligheter, med tilhørende utearealer, parkering- og avfallsanlegg. Oppdragsgiver Vik & Sandvik Holding AS (nå GSE Sandvik) ønsket å bygge et moderne leilighetsanlegg med tilhørende småbåthavn, for å styrke bygda og gjøre den attraktiv for unge arbeidssøkende.

Eiendommen ligger i terrengfallet mot vest, med vid henvendelse mot Fitjar sentrum og Fitjarøyane.

Anlegget er formet som to steile og separate bygningskropper, som lener seg inntil og blir en del av det stigende terrenget i øst. Heis, felles uteplasser og hovedkommunikasjon er lagt til mellomrommet mellom bygningene. Materialbruk og presisjon i fasader er inspirert av det lokale maritime miljøet.

Anlegget ble ferdigstilt 2008.

Boliger i Hamnevegen

Lukk

Prosjektet ligger i Hamnevegen nær Fitjar sentrum og omfatter til sammen 15 leiligheter, med tilhørende utearealer, parkering- og avfallsanlegg. Oppdragsgiver Vik & Sandvik Holding AS (nå GSE Sandvik) ønsket å bygge et moderne leilighetsanlegg med tilhørende småbåthavn, for å styrke bygda og gjøre den attraktiv for unge arbeidssøkende.

Eiendommen ligger i terrengfallet mot vest, med vid henvendelse mot Fitjar sentrum og Fitjarøyane.

Anlegget er formet som to steile og separate bygningskropper, som lener seg inntil og blir en del av det stigende terrenget i øst. Heis, felles uteplasser og hovedkommunikasjon er lagt til mellomrommet mellom bygningene. Materialbruk og presisjon i fasader er inspirert av det lokale maritime miljøet.

Anlegget ble ferdigstilt 2008.

Les mer om prosjektet »