Lukk

Naustområdet ligger i tilknytning til hyttefeltet BLIKK, som er utviklet for Steingard AS, på Kråko i Fitjar kommune.

Situasjonen

Naustområdet ligger i en sørvendt skråning omkranset av slette, ranke svaberg. Utbygger ønsket å utfordre gjeldende stringente lovverk knytta til naustbygging – og bygge naust i varierende størrelse og høyder. Dette for å gi plass for både mindre boder, fellesarealer og større sjøhus, samt tilnærme seg den historiske og stedlige byggeskikken.

 

Naustområdet ble ferdigstilt i 2008.

BLIKK NAUST

Lukk

Naustområdet ligger i tilknytning til hyttefeltet BLIKK, som er utviklet for Steingard AS, på Kråko i Fitjar kommune.

Situasjonen

Naustområdet ligger i en sørvendt skråning omkranset av slette, ranke svaberg. Utbygger ønsket å utfordre gjeldende stringente lovverk knytta til naustbygging – og bygge naust i varierende størrelse og høyder. Dette for å gi plass for både mindre boder, fellesarealer og større sjøhus, samt tilnærme seg den historiske og stedlige byggeskikken.

 

Naustområdet ble ferdigstilt i 2008.

Les mer om prosjektet »