Lukk

Eneboligen ligger på Haga i Stord kommune og var det første prosjektet som firmaet gjennomførte. Løsninger og detaljer er planlagt i nært samarbeid med en engasjert byggherre og selvbygger.

Eiendommen er del av en større landbrukseiendom og ligger i et fallende terreng mot fjordlandskapet i øst. De sterke landskapselementene – blånene i øst, åkerlappene, steingarden og treklyngene – gir tydelig identitet til tomta.

Vi ønsket å forme et sted – ikke bare bygge et hus, i disse omgivelsene. Grepet ble å bevare og forsterke det stedlige ved å reise en vegg, direkte opp av den småskala topografien, slik at landskapslinjene ble tegnet på denne skiven. Trærne i forkant ble bevart for å underbygge den ydmyke tilstedeværelsen og i tillegg skape en nær henvendelse i interiøret.Bygningen har et annet formspråk enn sine naboer, men oppleves mer som del av naturelementene enn som frittstående bygning.

 

Huset ble ferdigstilt vinteren 2006.

Bolig for Haga

Lukk

Eneboligen ligger på Haga i Stord kommune og var det første prosjektet som firmaet gjennomførte. Løsninger og detaljer er planlagt i nært samarbeid med en engasjert byggherre og selvbygger.

Eiendommen er del av en større landbrukseiendom og ligger i et fallende terreng mot fjordlandskapet i øst. De sterke landskapselementene – blånene i øst, åkerlappene, steingarden og treklyngene – gir tydelig identitet til tomta.

Vi ønsket å forme et sted – ikke bare bygge et hus, i disse omgivelsene. Grepet ble å bevare og forsterke det stedlige ved å reise en vegg, direkte opp av den småskala topografien, slik at landskapslinjene ble tegnet på denne skiven. Trærne i forkant ble bevart for å underbygge den ydmyke tilstedeværelsen og i tillegg skape en nær henvendelse i interiøret.Bygningen har et annet formspråk enn sine naboer, men oppleves mer som del av naturelementene enn som frittstående bygning.

 

Huset ble ferdigstilt vinteren 2006.

Les mer om prosjektet »