Lukk

Eneboligen ligger på garden Tofte, midt på Halsnøy, i Kvinnherad kommune.

 

Situasjonen

Eiendommen ligger praktfullt til, på en hylle i landskapet, innrammet av eiketrær og utsikten over Sæbøvik og Sunnhordlandsbassenget.

Arkitektonisk ide.

Hovedgrepet er basert på at vi ønsket å bevare den flotte eikelunden som et filter framfor bygningen, samt unngå for stor volumoppbygging og ta utsikt fra naboer i bakkant. Vi valgte derfor å skjære oss inn i terrenget og la bygningen bli en del av landskapet mot naboene i nord og mot eikene i sørøst. Dette ga et minimum av terrenginngrep og en glidende terrenglinje langs med husets hovedfasade.

 

Bygget er oppført med yttervegger og dekker i plass- støpt betong. Taktekking med folie og sedumsmatte.

 

Huset ble ferdigstilt 2014.

Bolig for Tofte

Lukk

Eneboligen ligger på garden Tofte, midt på Halsnøy, i Kvinnherad kommune.

 

Situasjonen

Eiendommen ligger praktfullt til, på en hylle i landskapet, innrammet av eiketrær og utsikten over Sæbøvik og Sunnhordlandsbassenget.

Arkitektonisk ide.

Hovedgrepet er basert på at vi ønsket å bevare den flotte eikelunden som et filter framfor bygningen, samt unngå for stor volumoppbygging og ta utsikt fra naboer i bakkant. Vi valgte derfor å skjære oss inn i terrenget og la bygningen bli en del av landskapet mot naboene i nord og mot eikene i sørøst. Dette ga et minimum av terrenginngrep og en glidende terrenglinje langs med husets hovedfasade.

 

Bygget er oppført med yttervegger og dekker i plass- støpt betong. Taktekking med folie og sedumsmatte.

 

Huset ble ferdigstilt 2014.

Les mer om prosjektet »