Lukk

Prosjektet ligger ved Storavatnet i forlengelsen av Svortland sentrum i Bømlo kommune. Her har vi på vegne av Kr. Steinsbø Eiendom formet et boliganlegg bestående av til sammen 45 leiligheter med tilhørende uteområder og garasjeanlegg. Anleggsstart på byggetrinn 1 var sommeren 2013.

Eiendommen ligger som den sydvestlige avslutningen av et nes, hvor vannkanten tegnes av småskalerte berg, siv og lyng.

Disse kvalitetene ville vi hele bomiljøet skulle få ta del i. Vi formet derfor en åpen bebyggelsesstruktur i form av punkthus som underordner seg og følger landskapets form. Felles uterom strekker seg som fingre gjennom bebyggelsen og samles langs med vannkanten, stranda og den offentlig tilgjengelige stien. De vertikale bygningene stiger opp av landskapet og erstatter hva som før var høgreist skog av plantet sitkagran.

 

Boliger på Klæret

Lukk

Prosjektet ligger ved Storavatnet i forlengelsen av Svortland sentrum i Bømlo kommune. Her har vi på vegne av Kr. Steinsbø Eiendom formet et boliganlegg bestående av til sammen 45 leiligheter med tilhørende uteområder og garasjeanlegg. Anleggsstart på byggetrinn 1 var sommeren 2013.

Eiendommen ligger som den sydvestlige avslutningen av et nes, hvor vannkanten tegnes av småskalerte berg, siv og lyng.

Disse kvalitetene ville vi hele bomiljøet skulle få ta del i. Vi formet derfor en åpen bebyggelsesstruktur i form av punkthus som underordner seg og følger landskapets form. Felles uterom strekker seg som fingre gjennom bebyggelsen og samles langs med vannkanten, stranda og den offentlig tilgjengelige stien. De vertikale bygningene stiger opp av landskapet og erstatter hva som før var høgreist skog av plantet sitkagran.

 

Les mer om prosjektet »