Lukk

Prosjektet ligger i Hamn i Fitjar kommune. Oppgaven bestod i å renovere og utvide eksisterende bolig med garasjeanlegg og svømmebasseng med tilhørende fasiliteter. Eiendommen ligger i strandkanten i et etablert villastrøk med praktfull henvendelse mot sørvest og innseilinga til Fitjar havn.
Det eksisterende huset er tegnet av arkitekt Åge Nygård for flere tiår siden. Bygningen har tidstypiske trekk og et relativt dempet volum. Nye programmerte arealer var av en slik størrelse at vi omtrent ville doble husets grunnflate.

Av denne grunn, for å ikke få to likeverdige og konkurrerende bygningskropper eller typologier valgte vi å forme nye arealer som en tydelig forlengelse og avrunding av eksisterende volums nordvestre del. Den nye kroppen binder samtidig sammen og forankrer boligens formmessige ytre og dens indre logistiske liv med bakkeplan og den attraktive vestside. Fra ny garasjeadkomst og møtet med bygningen er det opprettet direkte kontakt med sjøside og bassengdel via generøse vinduer. Innvendig garasjefasade er formet som en kokong

i tre og glass –som henger over vannflaten i det åpne bassenget. Bassengrommets ytre del består i foldevegger og tak av glass. Indre del, samt garderober, badstu og vinrom er i sin helhet utført i massiv, skåret naturstein for å oppnå et mer `huleaktig` preg som kontrast til de åpne partier. Oppdragsgiver har lang fartstid fra det maritime – som maskinist og som skipsdesign-grunder. Materialvalg og detaljer er inspirert av dette.

Tilbygget ble ferdigstilt våren 2011.

 

#Bolig - tilbygg/ombygging

Bolig Hamnevegen

Les mer »

Bolig Hamnevegen

Lukk

Prosjektet ligger i Hamn i Fitjar kommune. Oppgaven bestod i å renovere og utvide eksisterende bolig med garasjeanlegg og svømmebasseng med tilhørende fasiliteter. Eiendommen ligger i strandkanten i et etablert villastrøk med praktfull henvendelse mot sørvest og innseilinga til Fitjar havn.
Det eksisterende huset er tegnet av arkitekt Åge Nygård for flere tiår siden. Bygningen har tidstypiske trekk og et relativt dempet volum. Nye programmerte arealer var av en slik størrelse at vi omtrent ville doble husets grunnflate.

Av denne grunn, for å ikke få to likeverdige og konkurrerende bygningskropper eller typologier valgte vi å forme nye arealer som en tydelig forlengelse og avrunding av eksisterende volums nordvestre del. Den nye kroppen binder samtidig sammen og forankrer boligens formmessige ytre og dens indre logistiske liv med bakkeplan og den attraktive vestside. Fra ny garasjeadkomst og møtet med bygningen er det opprettet direkte kontakt med sjøside og bassengdel via generøse vinduer. Innvendig garasjefasade er formet som en kokong

i tre og glass –som henger over vannflaten i det åpne bassenget. Bassengrommets ytre del består i foldevegger og tak av glass. Indre del, samt garderober, badstu og vinrom er i sin helhet utført i massiv, skåret naturstein for å oppnå et mer `huleaktig` preg som kontrast til de åpne partier. Oppdragsgiver har lang fartstid fra det maritime – som maskinist og som skipsdesign-grunder. Materialvalg og detaljer er inspirert av dette.

Tilbygget ble ferdigstilt våren 2011.

 

Les mer om prosjektet »