Lukk

Prosjektet ligger i Øklandsvågen i Bømlo kommune. Bygningen huser verksted, lager og kontorfunksjoner for teknisk avdeling i Bremnes Seashore AS.

 

Bygningsmiljøet i Øklandsvågen bærer preg av et selskap i en rivende utvikling – etter flere tiår med lakseproduksjon begynner det å bli knapphet på arealer i den trange vågen. Vi var opptatt av en tydelig formgiving –  hvor bygningens funksjoner gikk klart frem av fasadeoppbyggingen. Huset er bygget opp i kombinasjon av betong-  og sandwich stålelementer.

 

Anlegget ble ferdigstilt 2015.

Bremnes Seashore – Lager-, kontor & Verkstedbygg

Les mer »

Bremnes Seashore – Lager-, kontor & Verkstedbygg

Lukk

Prosjektet ligger i Øklandsvågen i Bømlo kommune. Bygningen huser verksted, lager og kontorfunksjoner for teknisk avdeling i Bremnes Seashore AS.

 

Bygningsmiljøet i Øklandsvågen bærer preg av et selskap i en rivende utvikling – etter flere tiår med lakseproduksjon begynner det å bli knapphet på arealer i den trange vågen. Vi var opptatt av en tydelig formgiving –  hvor bygningens funksjoner gikk klart frem av fasadeoppbyggingen. Huset er bygget opp i kombinasjon av betong-  og sandwich stålelementer.

 

Anlegget ble ferdigstilt 2015.

Les mer om prosjektet »