Lukk

Port Steingard ligger midt på halvøya Kråko, noen minutters kjøring sør for Fitjar sentrum. Her ønsker vår oppdragsgiver Steingard AS å forme en møteplass for opplevelse av Fitjarøyane. Her fines både bryggeri, såpekokeri, kafe, kontorer, naust og et framtidig kanalhotell. Som del av dette prosjektet har vi utviklet Fiskestovene.

I tidligere tider var Fiskestuene enkle buer, ute i øyane, som fiskarbonden nytta til opphold mens de venta på at linen eller garnet skulle fylles opp av fangst. Det er denne funksjonen som er forsøkt videreført i dette prosjektet – enkle buer er innredet med redskapsbod, oppholdsrom, kjøkken og egen terrasse og båtplass– direkte mot havna i Steingardseidet.

 

Stovene ble ferdigstilt 2013.

Fiskestover – Port Steingard

Lukk

Port Steingard ligger midt på halvøya Kråko, noen minutters kjøring sør for Fitjar sentrum. Her ønsker vår oppdragsgiver Steingard AS å forme en møteplass for opplevelse av Fitjarøyane. Her fines både bryggeri, såpekokeri, kafe, kontorer, naust og et framtidig kanalhotell. Som del av dette prosjektet har vi utviklet Fiskestovene.

I tidligere tider var Fiskestuene enkle buer, ute i øyane, som fiskarbonden nytta til opphold mens de venta på at linen eller garnet skulle fylles opp av fangst. Det er denne funksjonen som er forsøkt videreført i dette prosjektet – enkle buer er innredet med redskapsbod, oppholdsrom, kjøkken og egen terrasse og båtplass– direkte mot havna i Steingardseidet.

 

Stovene ble ferdigstilt 2013.

Les mer om prosjektet »