Lukk

Johannes og Julie overtok det staselige familiehuset på Leirvik og etter hvert som barneflokken økte ble det behov for mer areal å fordele støyen på. De så et uforløst potensial i bestefarens gamle kjeller.

Der det før var binger for kull og koks har det nå blitt hagestue med kjøkken og nytt bad.

 

Johannes har stått for det meste av detaljplanleggingen og snekret nesten all innredningen sammen med sin far.

 

Kjelleren ble ferdig innredet i 2015.

Hagestue for Johannes & Julie

Lukk

Johannes og Julie overtok det staselige familiehuset på Leirvik og etter hvert som barneflokken økte ble det behov for mer areal å fordele støyen på. De så et uforløst potensial i bestefarens gamle kjeller.

Der det før var binger for kull og koks har det nå blitt hagestue med kjøkken og nytt bad.

 

Johannes har stått for det meste av detaljplanleggingen og snekret nesten all innredningen sammen med sin far.

 

Kjelleren ble ferdig innredet i 2015.

Les mer om prosjektet »