Lukk

Prosjektet ligger i Sæ, i forlengelsen av Leirvik Sentrum, Stord kommune. Prosjektet består av 3 byggetrinn hvor byggetrinn 2 ferdigstilles vinteren 2013. Totalt vil bygningsmassen romme 120 – 160 kontorarbeidsplasser med fellesfasiliteter og butikkarealer, samt 15- 20 leiligheter, til sammen ca 9 000 m2.

Eiendommen ligger langs med gateløpet i Sæ, som er nordre innfallsåre til regionssenteret Leirvik.

Oppdragsgiver hadde visjonen om å bygget et hus som kunnes samle flere av de små Kunnskapsbedriftene på Stord. Ideen var at ved å samle disse oppnådde en synergier en ikke favnet om alene, samtidig som hver bedrift gjorde seg mer attraktive for arbeidstakere utenfra, gjennom moderne kontormiljø, attraktive fellesarealer og møteplasser.

Oppdragsgiver ønsket at huset markerte seg tydelig mot gateløpet og dannet Portalen inn til Leirvik sentrum.

Vi har vært opptatt av at bygningene i tillegg til å huse sine funksjoner også skal danne et nærmiljøsenter, en møteplass for de som bor i nærområdet. Av denne grunn er bygningsmassen splittet opp og det er ivaretatt en utvendig forbindelse gjennom bygningsmassen. I interiøret er vektlagt åpenhet og kontakt mellom fellesfunksjoner og hovedkommunikasjon, slik at treffsteder dannes.

 

Kunnskapshuset

Lukk

Prosjektet ligger i Sæ, i forlengelsen av Leirvik Sentrum, Stord kommune. Prosjektet består av 3 byggetrinn hvor byggetrinn 2 ferdigstilles vinteren 2013. Totalt vil bygningsmassen romme 120 – 160 kontorarbeidsplasser med fellesfasiliteter og butikkarealer, samt 15- 20 leiligheter, til sammen ca 9 000 m2.

Eiendommen ligger langs med gateløpet i Sæ, som er nordre innfallsåre til regionssenteret Leirvik.

Oppdragsgiver hadde visjonen om å bygget et hus som kunnes samle flere av de små Kunnskapsbedriftene på Stord. Ideen var at ved å samle disse oppnådde en synergier en ikke favnet om alene, samtidig som hver bedrift gjorde seg mer attraktive for arbeidstakere utenfra, gjennom moderne kontormiljø, attraktive fellesarealer og møteplasser.

Oppdragsgiver ønsket at huset markerte seg tydelig mot gateløpet og dannet Portalen inn til Leirvik sentrum.

Vi har vært opptatt av at bygningene i tillegg til å huse sine funksjoner også skal danne et nærmiljøsenter, en møteplass for de som bor i nærområdet. Av denne grunn er bygningsmassen splittet opp og det er ivaretatt en utvendig forbindelse gjennom bygningsmassen. I interiøret er vektlagt åpenhet og kontakt mellom fellesfunksjoner og hovedkommunikasjon, slik at treffsteder dannes.

 

Les mer om prosjektet »