Lukk

Prosjektet ligger i midi-Pyrenees i Frankrike. Et gammelt gardstun skal transformeres til en moderne bolig med tilhørende gjestehus, basseng og utearealer.

Eiendommen ligger på eggen av et landskapsdrag – og skuer utover bølgende kulturlandskap i det fjerne og elvedalens eiketopper i det nære. Eksisterende bygninger har en organisering som ikke favner eller griper dette vide og dramatiske rommet.

 

Vi ønsket å tilføre flere lag i opplevelsen av stedet – forsterke dramatikken i den åpne situasjonen, samtidig som vi etablerte skjermede og mer innadvendte situasjoner. Innerom og uterom som kan fungere for ulike sosiale settinger og ulike sinnsstemninger.

Nye bygg er formet som enkle, og ved første øyekast anonyme gårdsbygninger, bundet sammen av en mur. Bygningene viser sitt raffinement og detaljering først når du entrer og tar de i bruk.

Vi har søkt å bygge opp en stille forventning i prosjektet hvor du som besøkende ikke bare skal oppleve et hovedmotiv men ledes gjennom en serie av opplevelser. Det er nyttet lokal stein til fasader. Synlig takkonstruksjon i heltre eik utføres av lokalt sagbruk.

 

Ferdigstilles sommeren 2014.

Les Espedrels

Lukk

Prosjektet ligger i midi-Pyrenees i Frankrike. Et gammelt gardstun skal transformeres til en moderne bolig med tilhørende gjestehus, basseng og utearealer.

Eiendommen ligger på eggen av et landskapsdrag – og skuer utover bølgende kulturlandskap i det fjerne og elvedalens eiketopper i det nære. Eksisterende bygninger har en organisering som ikke favner eller griper dette vide og dramatiske rommet.

 

Vi ønsket å tilføre flere lag i opplevelsen av stedet – forsterke dramatikken i den åpne situasjonen, samtidig som vi etablerte skjermede og mer innadvendte situasjoner. Innerom og uterom som kan fungere for ulike sosiale settinger og ulike sinnsstemninger.

Nye bygg er formet som enkle, og ved første øyekast anonyme gårdsbygninger, bundet sammen av en mur. Bygningene viser sitt raffinement og detaljering først når du entrer og tar de i bruk.

Vi har søkt å bygge opp en stille forventning i prosjektet hvor du som besøkende ikke bare skal oppleve et hovedmotiv men ledes gjennom en serie av opplevelser. Det er nyttet lokal stein til fasader. Synlig takkonstruksjon i heltre eik utføres av lokalt sagbruk.

 

Ferdigstilles sommeren 2014.

Les mer om prosjektet »