Lukk

Prosjektet ligger som del av et større område i Rossneset, Fitjar kommune, som vi har planlagt i samarbeid med GSE Sandvik AS

Situasjonen

Naustområdet ligger i en sørvendt skråning i enden av det nye boligområdet. Utbygger ønsket å utfordre gjeldende stringente lovverk knytta til naustbygging – og bygge naust i varierende størrelse og høyder.

 

Dette for å gi plass for både mindre boder, fellesarealer og større sjøhus, samt tilnærme seg den historiske og stedlige byggeskikken, som kjennetegnes av variasjon og mellomrom.

 

Naustene har ytterkledning og tak i tradisjonsmaterialene tre og bølgeblikk og sto ferdig i 2014.

Naust i Hamnehagen

Lukk

Prosjektet ligger som del av et større område i Rossneset, Fitjar kommune, som vi har planlagt i samarbeid med GSE Sandvik AS

Situasjonen

Naustområdet ligger i en sørvendt skråning i enden av det nye boligområdet. Utbygger ønsket å utfordre gjeldende stringente lovverk knytta til naustbygging – og bygge naust i varierende størrelse og høyder.

 

Dette for å gi plass for både mindre boder, fellesarealer og større sjøhus, samt tilnærme seg den historiske og stedlige byggeskikken, som kjennetegnes av variasjon og mellomrom.

 

Naustene har ytterkledning og tak i tradisjonsmaterialene tre og bølgeblikk og sto ferdig i 2014.

Les mer om prosjektet »