Lukk

Bussbarnehager AS gav oss i oppdrag å utforme en læringsarena som alternativ til dagens mer og mer standardiserte barnehager. Et oppvekst og læringsmiljø basert på natur, opplevelse og bevegelse. Ved hjelp av bussen skal unger og voksne oppleve nye landskaper og uteaktiviteter sammen. Bygningen, skal fungere som oppmøteplass, varmestue, garderobe og som garasje for bussen.  Aktiviteter og opphold skal fortrinnsvis skje ute.

Et konsept velegnet for byer og tettbygde strøk, med mangel på tomteland og uteareal, men også som supplement til mer tradisjonell barnehagedrift.Vår arkitektoniske ide` tar utgangspunkt i dette enkle og funksjonsbestemte – skuret. Form og materialvalg i eksteriør og interiør er inspirert av de tradisjonelle Notahengene langs med kysten vår, derav Notabussen. Prosjektet skal etter planen realiseres på flere lokasjoner.

Vårt første prosjekt er nå under bygging for BKF på Ramstad gård i Bergen.

 

Les mer om prosjektet på www.bussbarnehager.no

#Offentlig bygg/ barnehage

Notabussen

Les mer »

Notabussen

Lukk

Bussbarnehager AS gav oss i oppdrag å utforme en læringsarena som alternativ til dagens mer og mer standardiserte barnehager. Et oppvekst og læringsmiljø basert på natur, opplevelse og bevegelse. Ved hjelp av bussen skal unger og voksne oppleve nye landskaper og uteaktiviteter sammen. Bygningen, skal fungere som oppmøteplass, varmestue, garderobe og som garasje for bussen.  Aktiviteter og opphold skal fortrinnsvis skje ute.

Et konsept velegnet for byer og tettbygde strøk, med mangel på tomteland og uteareal, men også som supplement til mer tradisjonell barnehagedrift.Vår arkitektoniske ide` tar utgangspunkt i dette enkle og funksjonsbestemte – skuret. Form og materialvalg i eksteriør og interiør er inspirert av de tradisjonelle Notahengene langs med kysten vår, derav Notabussen. Prosjektet skal etter planen realiseres på flere lokasjoner.

Vårt første prosjekt er nå under bygging for BKF på Ramstad gård i Bergen.

 

Les mer om prosjektet på www.bussbarnehager.no

Les mer om prosjektet »