Lukk

Steingardseid ligger midt på halvøya Kråko, noen minutters kjøring sør for Fitjar sentrum. Her ønsker vår oppdragsgiver Steingard AS å forme en møteplass for opplevelse av Fitjarøyane. Sammen med Smedsvig Landskapsarkitekter og oppdragsgiver har vi formet en landsby som huser kontorer og kursfasiliteter, visningsrom og verksted, overnatting i hytter, landskapshotell, teltcamp, strand, bryggecafe og småbåthavn.

Det er sjøflatene og de våte opplevelsene som er hovedattraksjonen i Steingardseid.

Vi valgte derfor tidlig i prosessen at vi måtte tydeliggjøre dette og bevare nyansene i overgangen mellom sjø og land. Hovedgrepet ble å forlenge og utvide (!) strandlinja. Ved at den østre podlen graves ut og tilnærmet dobles i areal får vi mindre, men også mer attraktivt, areal på land. Dette grepet forsterker landskapstrekkene og gjør det enklere å definere den kompakte landsbyen og de sosiale arenaene.

Vi ønsker at Port Steingardseid skal ha en lavmælt og stillferdig framtoning mot sine omgivelser.

Fra tilkomstvegen skal en oppleve kun fragmenter av innholdet. Først når en tar stedet i bruk skal byen fange deg og vise fram sine opplevelser.

Området er ferdig regulert. Høsten 2013 startet bygging av 1. byggetrinn som er Fiskestover (naust) og Stolpehus (næring/ fritid).

 

Les mer om prosjektet på www.portsteingard.no

PORT Steingard

Lukk

Steingardseid ligger midt på halvøya Kråko, noen minutters kjøring sør for Fitjar sentrum. Her ønsker vår oppdragsgiver Steingard AS å forme en møteplass for opplevelse av Fitjarøyane. Sammen med Smedsvig Landskapsarkitekter og oppdragsgiver har vi formet en landsby som huser kontorer og kursfasiliteter, visningsrom og verksted, overnatting i hytter, landskapshotell, teltcamp, strand, bryggecafe og småbåthavn.

Det er sjøflatene og de våte opplevelsene som er hovedattraksjonen i Steingardseid.

Vi valgte derfor tidlig i prosessen at vi måtte tydeliggjøre dette og bevare nyansene i overgangen mellom sjø og land. Hovedgrepet ble å forlenge og utvide (!) strandlinja. Ved at den østre podlen graves ut og tilnærmet dobles i areal får vi mindre, men også mer attraktivt, areal på land. Dette grepet forsterker landskapstrekkene og gjør det enklere å definere den kompakte landsbyen og de sosiale arenaene.

Vi ønsker at Port Steingardseid skal ha en lavmælt og stillferdig framtoning mot sine omgivelser.

Fra tilkomstvegen skal en oppleve kun fragmenter av innholdet. Først når en tar stedet i bruk skal byen fange deg og vise fram sine opplevelser.

Området er ferdig regulert. Høsten 2013 startet bygging av 1. byggetrinn som er Fiskestover (naust) og Stolpehus (næring/ fritid).

 

Les mer om prosjektet på www.portsteingard.no

Les mer om prosjektet »