Lukk

Prosjektet ligger på Heiane industriområde i Stord kommune og er utviklet for Sunnhordland Interkommunale Miljøverk. Bygningens funksjon er mellomlagring, sortering, pakking og lasting av avfall. Byggherren har gjennom hele prosessen søkt å bygge kvalitet og synliggjøre selskapet som en ansvarlig lokal aktør. Det generelle bygningsmiljøet på Heiane er kjennetegnet av pregløse og lukkede hallskjeletter,

bygget på kort tid og med en kort levetid. Disse forteller lite om sitt innhold og bidrar således ikke til å skape et sted eller et kvalitativt bygningsmiljø. Vi mener byggeoppgaven bør være mer forpliktende og vår innfallsvinkel til prosjektet var derfor å skape en aktiv og utadvendt bygning som byr på sin historie og er med å gi karakter til området.

Formen på bygget illuderer en levende organisme, ei ledd-bille, som transformerer og `komposterer` det den fortærer. Det er etterstrebet en dybde og romlighet i fasaden som underbygger dette vesen gjennom kombinert materialbruk og synlig struktur/ skjelett. Anlegget ble ferdigstilt høsten 2012.

SIM Omlastingshall

Lukk

Prosjektet ligger på Heiane industriområde i Stord kommune og er utviklet for Sunnhordland Interkommunale Miljøverk. Bygningens funksjon er mellomlagring, sortering, pakking og lasting av avfall. Byggherren har gjennom hele prosessen søkt å bygge kvalitet og synliggjøre selskapet som en ansvarlig lokal aktør. Det generelle bygningsmiljøet på Heiane er kjennetegnet av pregløse og lukkede hallskjeletter,

bygget på kort tid og med en kort levetid. Disse forteller lite om sitt innhold og bidrar således ikke til å skape et sted eller et kvalitativt bygningsmiljø. Vi mener byggeoppgaven bør være mer forpliktende og vår innfallsvinkel til prosjektet var derfor å skape en aktiv og utadvendt bygning som byr på sin historie og er med å gi karakter til området.

Formen på bygget illuderer en levende organisme, ei ledd-bille, som transformerer og `komposterer` det den fortærer. Det er etterstrebet en dybde og romlighet i fasaden som underbygger dette vesen gjennom kombinert materialbruk og synlig struktur/ skjelett. Anlegget ble ferdigstilt høsten 2012.

Les mer om prosjektet »