Lukk

Oppgaven har bestått i å gjenoppbygge en gammel låve. Kun grunnmuren av rundstein eksisterte før gjenreising. Det ble innhentet informasjon fra lokalmiljøet som basis for rekonstruksjonstegning. Bygget er siste del av reetableringen av det opprinnelige fiskarbondetunet. Vår oppdragsgiver har fra før har restaurert gammel lemstove, utmarkslåve, naust, uthus og eldhus,

samt ryddet fram og tatt i bruk det opprinnelige beitelandskapet.

Nytolkningen av den lokale byggeskikken har lagt som basis for dette prosjektet. Vi har i samarbeid med Solberg Sag på Osterøy utviklet et grindsystem i heltre som tydelig definerer materialiteten og de romlige kvalitetene i prosjektet. Dimensjonene på grindbygget gir rom for en utnyttbar loftsetasje, anlagt på deler av  loftsbjelkene. Innvendige fasader på loft er utført i transparente makrolon (drivhus) plater.

Dette gir en kontrasterende effekt som underbygger treverkets klang og lunhet. Spesielt kveldstid, når lysene tennes på lemmen, opptrer denne veggen som en glødende rislampe i interiøret. Bygningen har en dempet ytre framtoning, og opptrer som del av bygningsmiljøet, slik at bøene og det nære kystlandskapet ikke oppleves privatisert. Når bygningen ikke er i bruk lukkes den av med skodder utført som del av fasadekledning.

 

#Næring/ fritid

Rekonstruksjon av løe

Les mer »

Rekonstruksjon av løe

Lukk

Oppgaven har bestått i å gjenoppbygge en gammel låve. Kun grunnmuren av rundstein eksisterte før gjenreising. Det ble innhentet informasjon fra lokalmiljøet som basis for rekonstruksjonstegning. Bygget er siste del av reetableringen av det opprinnelige fiskarbondetunet. Vår oppdragsgiver har fra før har restaurert gammel lemstove, utmarkslåve, naust, uthus og eldhus,

samt ryddet fram og tatt i bruk det opprinnelige beitelandskapet.

Nytolkningen av den lokale byggeskikken har lagt som basis for dette prosjektet. Vi har i samarbeid med Solberg Sag på Osterøy utviklet et grindsystem i heltre som tydelig definerer materialiteten og de romlige kvalitetene i prosjektet. Dimensjonene på grindbygget gir rom for en utnyttbar loftsetasje, anlagt på deler av  loftsbjelkene. Innvendige fasader på loft er utført i transparente makrolon (drivhus) plater.

Dette gir en kontrasterende effekt som underbygger treverkets klang og lunhet. Spesielt kveldstid, når lysene tennes på lemmen, opptrer denne veggen som en glødende rislampe i interiøret. Bygningen har en dempet ytre framtoning, og opptrer som del av bygningsmiljøet, slik at bøene og det nære kystlandskapet ikke oppleves privatisert. Når bygningen ikke er i bruk lukkes den av med skodder utført som del av fasadekledning.

 

Les mer om prosjektet »