Lukk

Prosjektet ligger ved sjøfronten i Fitjar kommune og var et av arkitektkontorets første oppdrag ved oppstarten 2005. Vik & Sandvik Shipdesign ønsket å ruste opp og utvide sitt hovedkontor til totalt å omfatte 120 kontorarbeidsplasser med tilhørende fasiliteter, til sammen ca 3 000 m2. Byggherren representerte et verdensledende skipsdesignmiljø, som gjennom dette prosjektet ville understreke sitt opphav og arbeidsstokken på Fitjar sin betydning for bedriften.

 

Eksisterende kontorbygning var utviklet i flere byggetrinn og bestod i 2 hovedkropper bygget sammen med et enkelt mellombygg.

Da romprogrammet var så vidt omfattende ble vårt hovedgrep å erstatte eksisterende valmtak-konstruksjon med to nye og lyse kontorfløyer. I tillegg ble eksisterende mellombygg erstattet med ny markert hovedinngang som inneholdt hovedkommunikasjon, fellesarealer, administrasjon og møterom fordelt på 4 plan.

 

Ved dette grepet transformerte vi også bygningens kanskje noe trauste og lukkede uttrykk til mer åpent og utadrettet. Utvendige fasader er utført i stål, sink, eik og glass. Materialer som gir assosiasjoner til skipsdesignens presisjon.

 

Prosjektet ble ferdigstilt i 2008.

#Kontorbygg

Hovedkontor Vik & Sandvik Shipdesing

Les mer »

Hovedkontor Vik & Sandvik Shipdesing

Lukk

Prosjektet ligger ved sjøfronten i Fitjar kommune og var et av arkitektkontorets første oppdrag ved oppstarten 2005. Vik & Sandvik Shipdesign ønsket å ruste opp og utvide sitt hovedkontor til totalt å omfatte 120 kontorarbeidsplasser med tilhørende fasiliteter, til sammen ca 3 000 m2. Byggherren representerte et verdensledende skipsdesignmiljø, som gjennom dette prosjektet ville understreke sitt opphav og arbeidsstokken på Fitjar sin betydning for bedriften.

 

Eksisterende kontorbygning var utviklet i flere byggetrinn og bestod i 2 hovedkropper bygget sammen med et enkelt mellombygg.

Da romprogrammet var så vidt omfattende ble vårt hovedgrep å erstatte eksisterende valmtak-konstruksjon med to nye og lyse kontorfløyer. I tillegg ble eksisterende mellombygg erstattet med ny markert hovedinngang som inneholdt hovedkommunikasjon, fellesarealer, administrasjon og møterom fordelt på 4 plan.

 

Ved dette grepet transformerte vi også bygningens kanskje noe trauste og lukkede uttrykk til mer åpent og utadrettet. Utvendige fasader er utført i stål, sink, eik og glass. Materialer som gir assosiasjoner til skipsdesignens presisjon.

 

Prosjektet ble ferdigstilt i 2008.

Les mer om prosjektet »