Lukk

Kontoret har lang erfaring i å jobbe i tidlig fase med prosjekt- og stedsutvikling. Sammen med våre nære samarbeidspartnere har vi utviklet flere reguleringsplaner av varierende størrelse og kompleksitet. Vårt innledende fokus her er på kartleggingen og forståelsen av den lokale topografien, vegetasjonen, bebyggelsen og klimaet, sammenholdt med oppdragsgivers program og ønsker.

I denne første fase etterstreber vi en ìkke teknisk` tilnærming til oppgaven. Vi søker her å unngå bruk av digitale verktøy og heller jobbe direkte på arket eller i naturen, med sansene, på leit etter sjela til stedet og identiteten til prosjektet.

Denne typen forstudier gir en fysisk innlevelse i oppgaven og et robust fundament for den videre planlegging og formgiving.

 

#Ide`utvikling/ Planarbeid

Reguleringsplaner, by- og tettsstedutvikling

Les mer »

Reguleringsplaner, by- og tettsstedutvikling

Lukk

Kontoret har lang erfaring i å jobbe i tidlig fase med prosjekt- og stedsutvikling. Sammen med våre nære samarbeidspartnere har vi utviklet flere reguleringsplaner av varierende størrelse og kompleksitet. Vårt innledende fokus her er på kartleggingen og forståelsen av den lokale topografien, vegetasjonen, bebyggelsen og klimaet, sammenholdt med oppdragsgivers program og ønsker.

I denne første fase etterstreber vi en ìkke teknisk` tilnærming til oppgaven. Vi søker her å unngå bruk av digitale verktøy og heller jobbe direkte på arket eller i naturen, med sansene, på leit etter sjela til stedet og identiteten til prosjektet.

Denne typen forstudier gir en fysisk innlevelse i oppgaven og et robust fundament for den videre planlegging og formgiving.

 

Les mer om prosjektet »