Lukk

Prosjektet ligger på Kråko i Fitjar kommune og er utviklet for Steingard AS. Oppgaven bestod i å forme 10 fritidsboliger i et varierende landskap, basert på et felles byggesystem.
Byggherren er svært engasjert i den lokale vestnorske byggeskikken og ønsket gjennom prosjektet og videreføre prinsipper og kvaliteter fundert på denne. Topografien danner karakteristiske hyller, som har kontakt med havflaten og solens gang. Mindre landskapsmessige variasjoner gir med sine små knauser og sammensatte vegetasjon lunhet til disse åpne rommene.

Vi har søkt å gi hver tomt sin fortelling og sin nære henvendelse gjennom bygningens samspill med terrenget. Det er vektlagt en lavmælt volumoppbygging som gir landskapet hovedfokus og rollen som formidler. Bygningene er delt i to kropper som angir hovedaksen. Denne definerer en bevegelse – bevegelsen fra land mot hav. Fra adkomsten trekkes du gjennom bygget og ut mot det åpne landskapet i vest. Som hovedregel er den lukkede formen (skrinet) lagt som skjerm mot nord mens det åpne, transparente skipet (grindbygget) er lagt som solfanger mot syd.

De to kroppene kan leve uavhengig av hverandre etter beboers skiftende behov og som resultat av tomtetilpasning. Soveromsfløyen kan utvides med anneks, et ekstra soverom eller større bad.
Hyttene er bygget i tidsrommet 2007 – 2012. 
Les mer om prosjektet på www.steingard.no

 

BLIKK – hytteområde

Lukk

Prosjektet ligger på Kråko i Fitjar kommune og er utviklet for Steingard AS. Oppgaven bestod i å forme 10 fritidsboliger i et varierende landskap, basert på et felles byggesystem.
Byggherren er svært engasjert i den lokale vestnorske byggeskikken og ønsket gjennom prosjektet og videreføre prinsipper og kvaliteter fundert på denne. Topografien danner karakteristiske hyller, som har kontakt med havflaten og solens gang. Mindre landskapsmessige variasjoner gir med sine små knauser og sammensatte vegetasjon lunhet til disse åpne rommene.

Vi har søkt å gi hver tomt sin fortelling og sin nære henvendelse gjennom bygningens samspill med terrenget. Det er vektlagt en lavmælt volumoppbygging som gir landskapet hovedfokus og rollen som formidler. Bygningene er delt i to kropper som angir hovedaksen. Denne definerer en bevegelse – bevegelsen fra land mot hav. Fra adkomsten trekkes du gjennom bygget og ut mot det åpne landskapet i vest. Som hovedregel er den lukkede formen (skrinet) lagt som skjerm mot nord mens det åpne, transparente skipet (grindbygget) er lagt som solfanger mot syd.

De to kroppene kan leve uavhengig av hverandre etter beboers skiftende behov og som resultat av tomtetilpasning. Soveromsfløyen kan utvides med anneks, et ekstra soverom eller større bad.
Hyttene er bygget i tidsrommet 2007 – 2012. 
Les mer om prosjektet på www.steingard.no

 

Les mer om prosjektet »