Lukk

Port Steingard ligger midt på halvøya Kråko, noen minutters kjøring sør for Fitjar sentrum. Her ønsker vår oppdragsgiver Steingard AS å forme en møteplass for opplevelse av Fitjarøyane. Her fines både bryggeri, såpekokeri, kafe, strand, fiskestover, naust og framtidig hotell. Som del av dette prosjektet har vi utviklet næringsbyggene; Stolpehusene.

Det var fjellskjæringen, som var der før planleggingen av Port Steingard, som ga ideen til Stolpehusene.

Skjæringen var så markant og langstrakt at vi følte den ville gi et for dominant preg på den lille og tettbygde landsbyen som var under planlegging. Vi ville erstatte denne med flere, høyreiste og varierte næringsbygg som ville gi mer liv og variasjon til tettstedet.

Den videre formideen er inspirert av de tradisjonelle Nothengene; Et hus på påler/trestolper hvor underetasjen var åpen og nytta til lager og tørking av garn m.m. Etasjene over ble brukt til mer klimatisert aktivitet, verksted, opphold og overnatting.

 

Stolpehusene tar opp i seg denne funksjonsdelingen. Tresøylene er erstattet med grinder av stål som omrammer en 2 to etasjers lun, treboks. Fasadematerialet er i rimelige og tradisjonelle bølgeblikks- og glassfiberplater, som gir oss mulighete for å eksperimentere med både dagslys og kunstig lys gjennom fasadene. Interiøret er i hovedsak utført i to materialer; Kryssfiner av furu, samt dørkeplater i råstål.

STOLPEHUS – Studio jk.arkitektur

Lukk

Port Steingard ligger midt på halvøya Kråko, noen minutters kjøring sør for Fitjar sentrum. Her ønsker vår oppdragsgiver Steingard AS å forme en møteplass for opplevelse av Fitjarøyane. Her fines både bryggeri, såpekokeri, kafe, strand, fiskestover, naust og framtidig hotell. Som del av dette prosjektet har vi utviklet næringsbyggene; Stolpehusene.

Det var fjellskjæringen, som var der før planleggingen av Port Steingard, som ga ideen til Stolpehusene.

Skjæringen var så markant og langstrakt at vi følte den ville gi et for dominant preg på den lille og tettbygde landsbyen som var under planlegging. Vi ville erstatte denne med flere, høyreiste og varierte næringsbygg som ville gi mer liv og variasjon til tettstedet.

Den videre formideen er inspirert av de tradisjonelle Nothengene; Et hus på påler/trestolper hvor underetasjen var åpen og nytta til lager og tørking av garn m.m. Etasjene over ble brukt til mer klimatisert aktivitet, verksted, opphold og overnatting.

 

Stolpehusene tar opp i seg denne funksjonsdelingen. Tresøylene er erstattet med grinder av stål som omrammer en 2 to etasjers lun, treboks. Fasadematerialet er i rimelige og tradisjonelle bølgeblikks- og glassfiberplater, som gir oss mulighete for å eksperimentere med både dagslys og kunstig lys gjennom fasadene. Interiøret er i hovedsak utført i to materialer; Kryssfiner av furu, samt dørkeplater i råstål.

Les mer om prosjektet »