Lukk

I samarbeid med Vesthaugane AS har vi laget områdeplan, samt utviklet bygningskonsept for 14 hyttetomter på Kråko i Fitjar kommune. Prosjektene er realisert i nært samarbeid og gjennom totalentreprise med den lokale entreprenøren Engevik og Tislevoll AS.

Tomtene ligger svært eksponert til på et høydedrag. Topografien danner karakteristiske hyller, som har kontakt med havflaten og solens gang. Mindre landskapsmessige variasjoner gir med sine små knauser og sammensatte vegetasjon lunhet til disse åpne rommene. Fra platåene stuper landskapet ned i havflaten.

GREPET

Vi har søkt å gi hver tomt sin fortelling og sin nære henvendelse gjennom bygningens samspill med terrenget. Det er vektlagt en lavmælt volumoppbygging og materialbruk hvor vi har søkt å gi landskapet hovedfokus og minimere siluettdanning. Bygningene er delt i to kropper for å oppnå privathet og beskyttede uterom.

 

 

Les mer om prosjektet på www.vesthaugane.no

Vesthaugane fritid

Lukk

I samarbeid med Vesthaugane AS har vi laget områdeplan, samt utviklet bygningskonsept for 14 hyttetomter på Kråko i Fitjar kommune. Prosjektene er realisert i nært samarbeid og gjennom totalentreprise med den lokale entreprenøren Engevik og Tislevoll AS.

Tomtene ligger svært eksponert til på et høydedrag. Topografien danner karakteristiske hyller, som har kontakt med havflaten og solens gang. Mindre landskapsmessige variasjoner gir med sine små knauser og sammensatte vegetasjon lunhet til disse åpne rommene. Fra platåene stuper landskapet ned i havflaten.

GREPET

Vi har søkt å gi hver tomt sin fortelling og sin nære henvendelse gjennom bygningens samspill med terrenget. Det er vektlagt en lavmælt volumoppbygging og materialbruk hvor vi har søkt å gi landskapet hovedfokus og minimere siluettdanning. Bygningene er delt i to kropper for å oppnå privathet og beskyttede uterom.

 

 

Les mer om prosjektet på www.vesthaugane.no

Les mer om prosjektet »