Lukk

Port Steingard ligger midt på halvøya Kråko, noen minutters kjøring sør for Fitjar sentrum. Her ønsker vår oppdragsgiver Steingard AS å forme en møteplass for opplevelse av Fitjarøyane. I hjertet av denne landsbyen har vi nå fått realisert et næringsbygg, Vitaminhuset, som huser `En liten øl` mikrobryggeri, Fitjar Islands Såpekokeri, samt PS bryggekafe. Landsbyen, som er under bygging, består ellers av Stolpehus (næringsbygg), Fiskestover (fritid), Kanalhus (næring og fritid), samt framtidig landskapshotell & camp med strand og tilhørende uteområde.

Grepet

Dette ble en litt uvanlig og rask prosess. Vi formet og planla bygningen med utgangspunkt i en areal & logistikk skisse, utviklet  i exel (!), av vår oppdragsgiver Johannes Sandvik. Denne hadde, på en artig og litt tilfeldig måte, en spennende variasjon og volumoppbygging i seg. Det er vektlagt en enkel og rimelig materialbruk både i interiør og eksteriør.

Bygget ble tatt i bruk våren 2017.

 

Vitaminhuset – næringsbygg

Lukk

Port Steingard ligger midt på halvøya Kråko, noen minutters kjøring sør for Fitjar sentrum. Her ønsker vår oppdragsgiver Steingard AS å forme en møteplass for opplevelse av Fitjarøyane. I hjertet av denne landsbyen har vi nå fått realisert et næringsbygg, Vitaminhuset, som huser `En liten øl` mikrobryggeri, Fitjar Islands Såpekokeri, samt PS bryggekafe. Landsbyen, som er under bygging, består ellers av Stolpehus (næringsbygg), Fiskestover (fritid), Kanalhus (næring og fritid), samt framtidig landskapshotell & camp med strand og tilhørende uteområde.

Grepet

Dette ble en litt uvanlig og rask prosess. Vi formet og planla bygningen med utgangspunkt i en areal & logistikk skisse, utviklet  i exel (!), av vår oppdragsgiver Johannes Sandvik. Denne hadde, på en artig og litt tilfeldig måte, en spennende variasjon og volumoppbygging i seg. Det er vektlagt en enkel og rimelig materialbruk både i interiør og eksteriør.

Bygget ble tatt i bruk våren 2017.

 

Les mer om prosjektet »